Na dřevoplyn

Moderní dřevo-zplynovací kotle s horním přikládáním pro moderní a  pohodlné vytápění.