Na této stránce se vás budeme snažit seznamovat s aktuálními informacemi ke kotlíkové dotaci 2019.

Specializujeme se na Ústecký, Středočeský a Liberecký kraj. Postupně budeme přidávat i informace z dalších krajů.

Ústecký kraj - kotlíková dotace 2019 

Příjem žádostí od fyzických osob bude zahájen 16. 9. 2019. Žádost bude podávána pouze elektronicky.

Dotace bude poskytována na výměnu neekologického kotle na pevná paliva s ručním přikládáním (1. a 2. emisní třída) za nový, ekologičtější zdroj, kterým může být tepelné čerpadlo, kotel na biomasu (samočinná dodávka paliva), kotel na biomasu (ruční dodávka paliva) nebo plynový kondenzační kotel.

Žádost mohou podávat fyzické osoby – majitelé rodinných domů na území Ústeckého kraje.

V Ústeckém kraji bude možné ve spolupráci s městy a obcemi, které se zapojí, požádat o bezúročnou půjčku na výměnu kotle - na bližší informace ještě čekáme.

Odkaz:  kotlíková dotace Ústecký kraj

Liberecký kraj - kotlíková dotace 2019

Zatím na stránkách kraje nejsou informace k plánovanému kolu dotací v roce 2019. Situaci sledujeme.

Odkaz: kotlíková dotace Liberecký kraj

Středočeský kraj - kotlíková dotace 2019

Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji bude 3. června 2019.

Majitelé rodinných domů budou moci žádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu anebo plynový kondenzační kotelNa základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.

Podrobnější informace ke způsobu podání žádosti a potřebných dokumentech budou zveřejněny s Programem na přelomu dubna a května 2019.: 

Odkaz: kotlíková dotace - Středočeský kraj

Karlovarský kraj - kotlíková dotace 2019

Vyhlášení výzvy pro kotlíkové dotace III je plánováno na 1.4.2019.

Žádosti budou přijímány v průběhu června 2019 (termín bude upřesněn).

Nově budou moci občané v našem kraji na výměnu kotle využít bezúročné půjčky, na které poskytuje finance městům a obcím MŽP ČR. O přidělení půjčky budou rozhodovat přímo obce a města podle toho, kde dojde k výměně kotle. Bližší informace získají lidé na příslušných městských či obecních úřadech.

Odkaz: kotlíková dotace Karlovarský kraj